Uwielbienie Jezusa w Centrum Miasta - na Kieleckim Rynku!

Organizatorzy

Uwielbienie w Centrum Miasta Kielce rozpoczęło swoją działalność w 2013 roku, z inicjatywy ks. Marcina Borynia oraz ks. Miłosza Hołdy.

W latach 2013 – 2015 organizatorami była Wspólnota/Stowarzyszenie “Zarażę Cię Bogiem” oraz zespół “Bardzo nam Miłosz”
z parafii pw. Trójcy Świętej w Jędrzejowie.

W latach 2015 – 2018 głównym organizatorem pozostała wspólnota “Zarażę Cię Bogiem”, która wraz z wieloma wspólnotami diecezjalnymi współtworzyła te jakże wyjątkowe wydarzenie religijne.

Od stycznia 2019 roku głównym organizatorem Uwielbienia w Centrum Miasta jest Stowarzyszenie “Dwa Przymierza”, zrzeszające członków wielu wspólnot i grup diecezjalnych, chętnych do działania na Chwałę Bożą.

Zarażę Cię Bogiem jest wspólnotą ewangelizacyjną działającą od 2008r. przy parafii Św. Wojciecha w Kielcach w formie Duszpasterstwa Akademickiego. Gromadzi  młodzież studiującą i pracującą z terenu miasta Kielce, która pragnie wzrastać w wierze poprzez wspólną modlitwę, spędzanie razem wolnego czasu oraz ewangelizację. Moderatorem wspólnoty od momentu jej powstania był Ks. Marcin Boryń. Od 2017 r. moderatorem wspólnoty jest ks. Mariusz Kałka.