Uwielbienie Jezusa w Centrum Miasta - na Kieleckim Rynku!

Organizatorzy

Uwielbienie w Centrum Miasta Kielce rozpoczęło swoją działalność w 2013 roku, z inicjatywy ks. Marcina Borynia oraz ks. Miłosza Hołdy.

W latach 2013 – 2015 organizatorami była Wspólnota/Stowarzyszenie “Zarażę Cię Bogiem” oraz zespół “Bardzo nam Miłosz”
z parafii pw. Trójcy Świętej w Jędrzejowie.

W latach 2015 – 2018 głównym organizatorem pozostała wspólnota “Zarażę Cię Bogiem”, która wraz z wieloma wspólnotami diecezjalnymi współtworzyła te jakże wyjątkowe wydarzenie religijne.

Od stycznia 2019 roku głównym organizatorem Uwielbienia w Centrum Miasta jest Stowarzyszenie “Dwa Przymierza”, zrzeszające członków wielu wspólnot i grup diecezjalnych, chętnych do działania na Chwałę Bożą.

W roku 2021 współorganizatorem jest Województwo Świętokrzyskie.